Bekijk deze handige bronnen om meer te weten te komen over nieuws, waaronder webpagina's, nieuwsartikelen, blogposts, online pagina's, informatiebronnen en referentiemateriaal

Published Sep 10, 23
5 min read

In Nederland gevestigd: gay nieuws In noord holland

Bij het LKP zijn (anno 2019) ongeveer 20 plaatselijke, regionale en landelijke christelijke lhbt-organisaties aangesloten. Het LKP is tegen pogingen om verkeerde seksuele neigingen te veranderen, te beheersen of te onderdrukken. Netwerk Mirre, van en voor lesbische vrouwen. Een partnerorganisatie van het LKP. Het LKP en Mirre organiseren samen de jaarlijkse oecumenische viering op Roze Zaterdag.

LCC Plus heeft overheidssubsidie gekregen om de ‘sociale acceptatie van lhbt’er in christelijke kring te vergroten’. Scholen. Terwijl de wereld homoseksualiteit al meer aanvaardt, krijgen christelijke scholen die aan de Bijbel willen vasthouden het moeilijker. Deze scholen kunnen in de problemen komen wanneer zij een docent afwijzen omdat hij praktiserend homoseksueel is.

Volgens Tim Wilkens, homofiel en leider van Cross Ministry, een bediening voor homofielen, is er bij homoseksualiteit geen sprake van een ingeboren geneigdheid, maar van een verzoeking: "It is a temptation and not an orientation". Geen gen dwingt tot homoseksuele handelingen. Als bewezen zou worden dat homofilie ingeboren (genetisch bepaald) is, dan maakt genetische aanleg homofilie nog niet normaal.

Elk onderdeel van ons lichaam heeft te maken met de gevolgen van de zonde die in de wereld is gekomen en is onderworpen aan de vergankelijkheid. Een gewezen homo zei: "Homoseksualiteit is volledig onnatuurlijk en strijdig met de manier waarop God ons heeft geschapen. Ik dacht dat ik als homo was geboren en nam het God dus kwalijk dat Hij zijn strenge eisen aan mij stelde, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet als homo geboren ben.

In Nederland gevestigd: gay nieuws In noord holland

Hij maakt gebruik van menselijke overgevoeligheid, negatieve ervaringen in relaties, ongezonde gezinssituaties om mensen te misleiden. Tegenwoordig is het zelfs trendy om homo te zijn en satan maakt daar dankbaar gebruik van.” Een tweede argument ten gunste van homoseksualiteit is dat homoseksuelen zichzelf mogen zijn - gay vlag. Zij hebben een andere seksuele gerichtheid.

LHBTI  VakantieQueer Vakantie's


Ze kunnen alleen zichzelf zijn, als ze hun verlangens kunnen uiten en voldoen. Hierop kan worden geantwoord: allen hebben wij verlangens, sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Aan verkeerde verlangens hebben wij niet toe te geven. Het verlangen van een man om met een andere man seksueel contact te hebben, is verkeerd.

Als ik het zou nemen, zou het diefstal zijn. Ik besluit daarom niet aan die begeerte te voldoen. Ben ik dan niet mijzelf? Ik ben wel mijzelf, want ik kies ervoor om nee te zeggen tegen een verkeerde begeerte. Daarom kan een homofiel die ervoor kiest celibatair te leven voluit zichzelf zijn.

Elke vorm van liefde is OK en God verheugt zich daarin. Dus homoseksuele liefde is OK. Antwoord: Overspel berust vaak op 'liefde' tot een ander buiten het huwelijk. Liefde maakt overspel niet goed. Is homofilie, de seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht, het resultaat van een of meer keuzes in het leven? Of is de aantrekking een gegeven neiging waarvan de homofiel zich bewust is geworden? Of een combinatie van beide factoren? Veel homo's zullen antwoorden dat ze niet voor hun geneigdheid gekozen hebben.

De meest betrouwbare gay nieuws In noord holland in 2023

Geen gen dwingt tot homoseksuele handelingen. Volgens een studie uit 2010 vindt 40% van de Nederlanders het aanstootgevend als 2 mannen zoenen en 27% als het 2 vrouwen betreft. Onder jongeren vindt 55% van de jongens en 22% meisjes het vies als twee jongens vrijen (2010). Deze afkeer mag als een natuurlijk gevoel worden beschouwd, niet als een gebrek aan opvoeding of beschaving (gay nieuws noord holland).

Zeven van de tien homo's, lesbo's, biseksuelen en transseksuelen hebben (anno 2011) wel eens te maken met geweld vanwege hun seksuele gerichtheid. Het volgende nieuwsbericht meldt een dergelijk geval. Mannen opgepakt voor mishandeling homo's Twee mannen uit Sittard zijn opgepakt voor het mishandelen van drie homo's. De verdachten van 17 en 18 jaar lokten de slachtoffers via chatafspraken naar een plek in Sittard, waar ze onmiddellijk in elkaar werden geslagen.

Dit weekend werd een homostel in Arnhem mishandeld na een avondje stappen. Bron: NOS.nl, nieuwsbericht 3 april 2017. Zulk treiteren van of gewelddadig optreden tegen homo's ("potenrammen") is verwerpelijk. Het helpt ons om op een goede manier met homofielen om te gaan als we beseffen: dat homo's èn niet-homo's als ménsen gelijkwaardige schepselen van God zijn dat niet-homofielen ook afwijkingen hebben; allen zijn wij van huis zondaars en komen te kort dat vele homo's hun seksuele gerichtheid als een element of aspect van hun identiteit beleven dat velen van hen lijden onder hun gerichtheid en/of de negatieve sociale reacties hierop dat Gods verlossende liefde naar iedereen uitgaat, ongeacht zijn of haar geslachtelijke oriëntatie De christelijke gemeente staat, als het goed is, als een liefdevolle familie om homofiele christenen heen.

Homo  ReizenLHBTI Plekken


LHBTI  Vakantie'sLGBTQ Site


Een plaats ook waar we als kruisdragers worden aangemoedigd om de Heere te volgen. De pijn wordt daardoor niet weggenomen, maar wel dragelijk gemaakt. Een mens kan immers niet zonder liefde, wel zonder seksuele gemeenschap," aldus een predikant die veel gesprekken heeft gevoerd met gelovigen die worstelen met hun seksuele geneigdheid. gay test.

Mijn persoonlijk favoriete gay nieuws In noord holland

Mensen met een homoseksuele gerichtheid kunnen veranderen, en wel: een verandering in de frequentie en intensiteit van homoseksuele gevoelens; of zelfs een verandering van de seksuele gerichtheid op hetzelfde geslacht naar een gerichtheid op het andere geslacht. Kan een homo een hetero worden? Is zo'n verandering van seksuele gerichtheid en gedrag mogelijk? Het antwoord is: Ja, want er zijn homo's die hetero's zijn geworden.

LGBTQ  CruisingLHBTI Cruising


De Heer Jezus geeft genade om in gehoorzaamheid aan Hem te leven. Welke verandering. Verandering is mogelijk, maar betekent niet bij iedereen hetzelfde. Sommigen blijven zich seksueel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, bij anderen wordt het andere geslacht aantrekkelijk. Hoofddoel. Het hoofddoel van verandering zij niet, in het algemeen gesproken, aantrekking tot het andere in plaats van hetzelfde geslacht, maar: God gehoorzamen, Zijn wil doen.Wat betekent de term "gay"?

De term "gay" wordt gebruikt om homoseksuele mannen aan te duiden. Het wordt ook gebruikt als een overkoepelende term om te verwijzen naar de LGBTQ+ gemeenschap als geheel, inclusief lesbische, biseksuele en transgender individuen.

Wat zijn enkele bekende evenementen voor de gay gemeenschap?

Er zijn veel bekende evenementen voor de gay gemeenschap over de hele wereld. Enkele voorbeelden zijn de Gay Pride-parades, zoals de Pride Amsterdam in Nederland, de Christopher Street Day in Berlijn en de Pride Parade in San Francisco. Daarnaast zijn er ook gay filmfestivals, zoals het Roze Filmdagen-festival in Amsterdam, en muziekfestivals gericht op de LGBTQ+ gemeenschap, zoals het RuPaul's DragCon-evenement.

Welke rechten hebben gay mensen?

De rechten van gay mensen variëren per land. In veel landen hebben homoseksuele mensen het recht om een relatie aan te gaan, te trouwen en kinderen te adopteren. Er zijn echter nog steeds landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Het is belangrijk om de specifieke wetten en rechten met betrekking tot homoseksualiteit in het land waar je woont of naartoe reist te raadplegen om een volledig beeld te krijgen van de rechten van gay mensen in die context.

Wat is het verschil tussen "gay" en "homoseksueel"?

"Gay" en "homoseksueel" worden vaak door elkaar gebruikt om hetzelfde aan te duiden, namelijk iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht. Er is geen wezenlijk verschil tussen de twee termen, maar "gay" wordt vaker gebruikt in informele en alledaagse gesprekken, terwijl "homoseksueel" een meer formele term is die vaak in juridische of medische contexten wordt gebruikt.

Hoe kan ik als bondgenoot steun bieden aan de gay gemeenschap?

Als bondgenoot kun je steun bieden aan de gay gemeenschap door jezelf te informeren over LGBTQ+ kwesties en rechten. Luister naar de ervaringen van gay mensen en probeer je in te leven in hun perspectief. Wees bereid om vragen te stellen en te leren, maar respecteer ook de privacy van individuen. Sta op tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Ondersteun organisaties en evenementen die zich inzetten voor LGBTQ+ inclusiviteit. Het belangrijkste is om respect, acceptatie en inclusie te tonen in al je interacties en relaties, en om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Veranderen gaat niet vanzelf of makkelijk. Het is geen zaak van homofilie wègbidden ("pray the gay away"). De Heer kent de worstelingen die iemand kan doormaken om de juiste (smalle) weg te blijven gaan en niet op verkeerde uitvoegstroken en zijwegen te gaan. Maar de christenhomofiel staat er niet alleen voor, de Heer is nabij, behulpzaam en vergevingsgezind.